11.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание

04.09.2019

Съобщение за провеждане на заседание

 На 04.09.2019 година от 11.30 часа ще бъде проведено заседание на комисията.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1.Вземане на решение относно адреса, на който ще се провеждат заседанията и работата на ОИК Ветрино.

2. Вземане на решение относно работното време на комисията.

3. Вземане на решение относно мястото за поставяне на препис на взетите решения на комисията.

4. Други.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 106 / 03.11.2019

    относно: Определяне членове на ОИК, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“Варна избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от втори тур на изборите на 03.11.2019г.

  • № 105 / 03.11.2019

    относно: обявяване на резултатите от проведените избори за кмет на кметство Доброплодно на втори тур

  • № 104 / 03.11.2019

    относно: обявяване на резултатите от проведените избори за кмет на кметство Неофит Рилски на втори тур

всички решения